Kako do Baze podataka o programima/projektima vezanim uz ovisnosti?

www.programi.uredzadroge.hr

Pročitajte više

POZIV za prijavu na javni Natječaj za financiranje projekata udruga i zdravstvenih organizacija

Pročitajte više

Radionica o psihosocijalnom tretmanu i intervencijama - Kako smjernice mogu pomoći? Zagreb, 19.-20. svibanj 2014.

Održan Stručni skup za udruge - Unaprjeđenje kvalitete provedbe programa

25. veljače 2014., 10.00 -13.00 sati, prostorije Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" (Mirogojska 16, Zagreb).

Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o provedbi NS-e i AP-a suzbijanja zlouporabe droga za 2012.

Izvješće o provedbi NS-e suzbijanja zlouporabe droga za 2012. godinu prihvaćeno je na 12. sjednici Hrvatskog sabora održanoj dana 14. veljače 2014. godine.

 • Studijska posjeta stručnjaka iz Predsjedništva Vijeća ministara Republike Italije USZD-a

  Ured za suzbijanje zlouporabe droga, u razdoblju od 7. do 11. travnja 2014. bio je domaćin stručne studijske posjete stručnjaka iz Predsjedništva Vijeća ministara Republike Italije, Uprave za politiku droga, Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Izraelske Agencije za borbu protiv droga.  Posjeta je organizirana s ciljem razmjene iskustva i  pružanja stručne pomoći Uredu u pripremi metodologije i koncepta nacionalnog istraživanja socijalnih troškova na području suzbijanja zlouporabe droga.
  Ekonomski institut, Zagreb je u suradnji s Uredom za suzbijanje zlouporabe droga tijekom 2012. proveo prvo sveobuhvatno istraživanje u Hrvatskoj o procjeni javnih rashoda namijenjenih suzbijanju zlouporabe droga i ovisnosti o drogama. Istraživanje je provedeno u okviru znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“.
  S ciljem daljnjeg praćenja trošenja javnih sredstva u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama te uspostave metodologija za praćenje postignutih rezultata i ciljeva u odnosu na utrošena javna sredstava, u suradnji Ekonomskog instituta, Zagreb i Ureda, tijekom 2013. proveden je novi znanstveno istraživački projekt pod nazivom „Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“. Istraživanje se temeljilo na analizi dokumenata i podataka, anketnom istraživanju i intervjuima glavnih dionika u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama, a u istom su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava, zavoda, institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave i organizacija civilnog društva. Rezultati istog bit će predstavljeni početkom svibnja.
  Treća faza u praćenju troškova vezanih za politiku droga i problematiku ovisnosti o drogama, je priprema istraživanja socijalnih troškova, koje se planira provesti tijekom 2015.

 • Istekao rok za postavljanje pitanja vezanih uz Natječaj

  Pitanja vezana uz raspisani objedinjeni javni Natječaj za financiranje projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu, mogla su se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na sljedeće adrese elektronske pošte:
  1. Za prioritetna područja P-I. i P-II. Uredu za suzbijanje zlouporabe droga na email adresu: ured@uredzadroge.hr
  2. Za prioritetno područje P-III. Ministarstvu socijalne politike i mladih na email adresu: udruge@mspm.hr
  3.Za prioritetno područje P-IV. Ministarstvu zdravlja na email adresu: udruge-ovisnosti@miz.hr
  i to najkasnije do 2. travnja 2014. godine. Ured i Ministarstva nemaju obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.

 • Sklopljen Sporazum o suradnji i razmjeni podataka koji se odnose na liječenje i tretman ovisnika u zatvorskom sustavu povodom čega je održana tiskovna konferencija, Kaznionica u Lipovici-Popovači, 24. ožujka 2014.

  Lipovica_1_mU svrhu unaprjeđivanja rada s ovisnicima o drogama, usklađivanja liječenja u zatvorskom sustavu s liječenjem na slobodi te osiguravanja kontinuiteta liječenja ovisnika, između Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga početkom 2014. sklopljen je Sporazum o suradnji i razmjeni podataka koji se odnose na liječenje i tretman ovisnika u zatvorskom sustavu. U okviru Grant sredstava Europskog centra za praćenje droga i bolesti ovisnosti koja su dodijeljena Uredu, za provedbu Sporazuma osigurana je informatička oprema za potrebe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Povodom primopredaje informatičke opreme Ministarstvu pravosuđa, u organizaciji istog ministarstva i Ureda održana je Konferencija za medije, pri čemu su izjave dali: Ivica Šimac, pomoćnik ministra pravosuđa, Ranko Stevanović, zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Predstavnici svih javnih medija bili su pozvani da poprate ovo događanje., a nakon završetka konferencije, za zainteresirane predstavnike medija organiziran je obilazak Kaznionice.

  Pročitajte više

 • TAIEX Radionica o psihosocijalnom tretmanu i psihosocijalnim intervencijama – Kako smjernice mogu pomoći?, Zagreb, 19.-20. svibnja 2014.

  Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH uz potporu TAIEX jedinice Europske komisije (DG enlargement) u vremenu od 19. do 20. svibnja 2014. godine u Zagrebu organizira dvodnevnu Radionicu o psihosocijalnom tretmanu i psihosocijalnim  intervencijama  -  Kako smjernice mogu pomoći?.
  Glavni ciljevi radionice su upoznati polaznike sa Smjernicama za psihosocijalni tretman u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske Unije, raspraviti ključna pitanja vezana uz provedbu Smjernica za psihosocijalni tretman i ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj koje je usvojilo Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske 28. siječnja 2014., te specifičnosti njihove implementacije u pojedinim okruženjima, pružiti informacije o različitim vrstama psihosocijalnih intervencija, kao i promicati dobru kliničku praksu psihosocijalnog tretmana ovisnika o drogama u različitim sustavima.

  Program

  Pročitajte više

 • Obrasci za dostavu Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u 2013.

  Specificirani javni rashodi

  Obrazac za udruge i terapijske zajednice

  Obrazac za centre za socijalnu skrb

Stranica 1 od 3712345»102030...Zadnja »