next>

Obrasci za dostavu godišnjeg Izvješća o provedbi NS-e i AP-a suzbijanja zlouporabe droga

Pročitajte više

Održan stručni skup “Socijalno zadružno poduzetništvo liječenih ovisnika”

Predstavljene mogućnosti korištenja financijskih potpora iz Projekata socijalno zadružnog poduzetništva..

Pročitajte više

Izrađeno Izvješće o provedbi Projekta resocijalizacije za 2014. godinu

Pročitajte više

Predstavljen Projekt resocijalizacije u okviru zasjedanja Komisije za opojne droge, Beč (11. ožujak 2015.)

Pročitajte više

Objavljen JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015.

Pročitajte više

Donesen novi Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Pročitajte više

 • Regionalna edukacija iz područja suzbijanja zlouporabe droga 25. svibnja 2015.

  Tijekom 2013. godine u Europi je otkriveno čak 82 novih droga koji oponašaju učinke “klasičnih” droga, a u 2014. godine detektiran je 101 novi spoj, te se trenutno kroz EMCDDA Sustav ranog upozoravanja prati preko 450 novih psihoaktivnih tvari koje su detektirane u zadnjih nekoliko godina. Na području Hrvatske identificirano je u proteklih pet godina 75 novih droga (od čega u 2015., 13 njih). Rezultati Eurobarometar istraživanja iz 2014. koje je provedeno u članicama EU o prevalenciji uporabe novih psihoaktivnih tvari, pokazuju kako životna prevalencija konzumiranja novih droga u dobi od 15-24 godine, iznosi 8% (Hrvatska, 7%).

  Stoga je jedan od strateških ciljeva Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga 2012.-2017. i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga 2015.-2017., jačanje nacionalnog Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari, ali i integriranog pristupa u provedbi kaznene i prekršajne politike na području suzbijanja zlouporabe droga. Kako bi se upoznali s izazovima koji donose “nove droge”, njihovom dostupnošću u Republici Hrvatskoj te ulogom Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj, kao i sa zakonodavstvom vezanim za kriminalitet i zlouporabu droga, u zajedničkoj suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Pravosudne akademije i Ministarstva unutarnjih poslova, održat će se

  25. svibnja 2015. u 9.00 sati
  Kuća Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb
  regionalna edukacija iz područja suzbijanja zlouporabe droga

  Edukacija je namijenjena sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, predstavnicima USKOK-a, Ministarstva unutarnjih poslova, sanitarnim inspektorima, probacijskim službenicima, mrtvozornicima i liječnicima sudske medicine, a istu će otvoriti  Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i Verica Orešić Cvitan, savjetnica ravnateljice Pravosudne akademije.

  Pozivamo predstavnike javnih medija da poprate navedeno događanje.

  Info: Sanja Mikulić, tel. 01 4878 122 i 4878 125, e-mail: sanja.mikulic@uredzadroge.hr

  Program

 • Ministarstvo zdravlja objavilo natječaj za udruge

  Ministarstvo zdravlja je dana 13. svibnja 2015. raspisalo Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika za 2015. godinu. Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu pripremiti prijavu projekta čija je provedba ograničena na jednu godinu. Rok za podnošenje prijava projekata za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu je 17. lipnja 2015. godine. Opširnije informacije dostupne su na internet stranici Ministarstva zdravlja.

  Preuzeto sa internet stranice Ministarstva zdravlja.

 • Koordinacijski sastanak s predsjednicima županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga

  Koordinacijski sastanak Ureda za suzbijanje zlouporabe droga s predsjednicima županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga održat će se u petak 8. svibnja 2015., u vremenu od 11.00 do 14.00 sati, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg Svetog Marka 2, dvorana 121.

  Glavna tema sastanka biti će predstavljanje Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2015. – 2017., koji je usvojen 2. travnja 2015. na sjednici Vlade RH,  te pružanje smjernica za izradu županijskih Akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga za 2015. – 2017. godine.  Također će jedna od tema navedenog sastanka biti i predstavljanje Protokola suradnje.

  Program

 • Stručni skup “Socijalno zadružno poduzetništvo liječenih ovisnika”, Zagreb, 21. travnja 2015.

  S ciljem senzibiliziranja javnosti o problemima resocijalizacije ovisnika i potrebi njihove ponovne reintegracije u zajednicu nakon završenog liječenja, te povezivanja i razmjene iskustava u području razvijanja projekata socijalnog zadružnog poduzetništva, u zajedničkoj organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta i Ureda za suzbijanje zlouporabe droge, 21. travnja 2015. u Ministarstvu poduzetništva i obrta, u Zagrebu održan je stručni skup ”Socijalno zadružno poduzetništvo liječenih ovisnika”. Na skupu su sudjelovali predstavnici udruga, zadruga i institucija koje razvijaju socijalno zadružno poduzetništvo liječenih ovisnika, a na istom su od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, Ureda za suzbijanje zlouporabe droge, Ureda za udruge te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavljene mogućnosti korištenja financijskih potpora iz Projekata socijalno zadružnog poduzetništva (Poduzetnički impuls i Europski projekti), te programi i projekti koji se s ciljem socijalne integracije liječenih ovisnika provode putem Mjera aktivne politike zapošljavanja, a kako bi se promoviralo korištenje dostupnih sredstava te time potaklo i zapošljavanje liječenih ovisnika. Skup je otvorio Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

  Program

  Priopćenje za medije

  Bilješka

 • Održan 1. Hrvatski simpozij bolesti ovisnosti i komorbidnih poremećaja, (Poreč, 23.-25. travnja 2015.)

  Referentni centar za ovisnosti o drogama i alkoholizam Ministarstva zdravlja u suradnji sa Sekcijom za ovisnosti Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti Hrvatskog liječničkog zbora te potporu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske organizirao je 1. Hrvatski simpozij bolesti ovisnosti i komorbidnih poremećaja, koji se održao u razdoblju od 23. do 25. travnja 2015. u Poreču. Na istom su sudjelovali liječnici u mreži Službi za zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Zavodima za javno zdravstvo i drugih zdravstvenih ustanova, te stručnjaci koji se bave ovisnošću o drogama, alkoholu i ovisničkim ponašanjima.

  Cilj Simpozija bio je razmjena iskustava među stručnjacima koji se bave tretmanom, rehabilitacijom te psihosocijalnim intervencijama povezanim sa različitim vrstama ovisnosti i ovisničkim ponašanjima kao i povezivanje i unapređenje cjelokupnog sustava za liječenje i psihosocijalni tretman ovisnika. Osim navedenog, na simpoziju su predstavljene teme vezane za izazove i iskustva kod supstitucijske terapije, terapija ovisnika o alkoholu, psihosocijalni programi rehabilitacije ovisnika, tretman politoksikomanije i komorbidnih poremećaja, intervencije kod pijenja mladih, izazovi i iskustva na području ovisničkih ponašanja. Simpozij su otvorili prof. dr.sc. Zoran Zoričić, predsjednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti i voditelj Referentnog centra za ovisnosti o drogama Ministarstva zdravlja,  g. Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i prof. dr.sc. Križo Katinić, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice.

Stranica 1 od 5312345»102030...Zadnja »