next>

26. lipnja - Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Pročitajte više

U Hrvatskom saboru predstavljeno Europsko izvješće o drogama 2015.

Slika preuzeta sa Internet stranice Hrvatskog sabora

Pročitajte više

Objavljeno Europsko izvješće o drogama - (2015.)

Pročitajte više

Obrasci za dostavu godišnjeg Izvješća o provedbi NS-e i AP-a suzbijanja zlouporabe droga

Pročitajte više

http://www.rarha.eu/Pages/default.aspx

RARHA

EU Projekt "Zajednička akcija o smanjenju šteta povezanih s alkoholom" provodi se od 2014. do 2016., a predstavnici RH u projektu su Hrvatski zavod za javno zdravtsvo kao suradni partner, te Ured za suzbijanje zlouporabe droga i Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kao kolaborativni partneri.

Pročitajte više

Donesen novi Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Pročitajte više

 • Udruga “HEPATOS Rijeka“ i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obilježili Međunarodni dan

  lucijina_prica_2015_mPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama (26. lipnja), udruga “HEPATOS RIJEKA” u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ (Odjelima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja bolesti ovisnosti, epidemiologije i socijalne medicine) organizirala je tiskovnu konferenciju u ponedjeljak, 29.6.2015. u NZZJZ PGŽ.  Tiskovnoj konferenciji su prisustvovali: doc.dr. Željko Jovanović, saborski zastupnik, Predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH; Vedrana Fržop, dr.med., viša savjetnica za zdravstvo, Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije; Karla Mušković, dr.med., viša savjetnica za zdravstvo, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeka; predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ – prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ; Karmen Jureško, dr. med., spec psihijatar, Voditeljica Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i dr.sc Danijela Lakošeljac, dr.med., spec. epidemiolog, Voditeljica Odjela epidemiologije i predsjednica Udruge “HEPATOS RIJEKA”, Aleksandra Marković, dipl. teolog.

  Za predstavnike nacionalne manjine Roma iz Primorsko-goranske županije 30.6.2015. godine održana je kazališna predstava “ LUCIJINA PRIČA “ u izvedbi RI-Teatra, a na tekst g. Branka Ružića, koja na edukativan i duhovit način pristupa pitanjima prevencije, odgovornog spolnog ponašanja te općenito brige za vlastito zdravlje pa tako i pitanjima zlouporabe droga i psihoaktivnih sredstava, a sve s ciljem poboljšanja zdravlja romske populacije sukladno AP-u “Desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2015. godine.” Predstava je odigrana u prostoru RI TEATRA , a izvedbi su prisustvovali predstavnici Zajednice Roma Primorsko-goranske županije “Romsko jedinstvo”, s gospođom Čejsibom Mehmeti kao predstavnicom te predstavnici Roma Aškalija s g. Šukrijom Ferizijem kao predstavnikom. Predstava je dio projekta “Lucijina priča” s kojim je Udruga “Hepatos Rijeka” sudjelovala na objedinjenom natječaju Ministarstva zdravlja RH, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Ministarstva socijalne politike i mladih RH na području univerzalne prevencije rizičnih ponašanja mladih za 2014./2015. Partner u ovom projektu je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, a suradnik RI Teatar.

 • Izvješće o evaluaciji Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama

  S ciljem definiranja pozitivnih i negativnih strana Projekta resocijalizacije, kao i njegove modifikacije i unapređenja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga je, uz stručnu podršku i recenziju doc. dr. sc. Ivane Jeđut s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, proveo Znanstveno-istraživački projekt evaluacije Projekta resocijalizacije. Metode evaluacije bile su: fokus grupe (8 fokus grupa – provoditelji projekta na nacionalnoj razini, lokalnoj razini i korisnici), studije slučaja (2 studije slučaja – Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija) te online upitnik. Odgovori dobiveni pomoću održanih fokus grupa analizirani su i grupirani u 6 kategorija; doživljaj projekta, aktivnosti projekta, teškoće i prepreke u provedbi, dobici od projekta, prijedlozi za unaprjeđenje, utjecaj projekta na socijalno uključivanje, dok je analiza upitnika pridonijela testiranju rezultata dobivenih iz fokus grupa. Analiza je pokazala da je i u odnosu na provoditelje projekta i u odnosu na korisnike koji su u njega uključeni, Projekt postigao niz pozitivnih rezultata, ali usporedo s time i uputila na probleme, nedostatke i prepreke, koji se javljaju pri njegovoj provedbi. Cjelokupno evaluacijsko Izvješće možete preuzeti u nastavku teksta.

  Izvješće o evaluaciji Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama

 • 26. lipnja: Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

  Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga, Europska agencija za praćenje droga i ovisnosti o drogama, objavila je publikaciju o problematici droga na razini europskih gradova – “EMCDDA: Europe’s cities offer valuable observation window on new drug trends” (Novi trendovi problematike droga iz perspektive europskih gradova). Problemi zlouporabe droga često se javljaju, a osobito su aktualni u urbanim sredinama. U svom posljednjem Izvješću objavljenom povodom obilježavanja Međunarodnog dana (26. lipnja) Europska agencija za droge promatra pojavu droga u europskim gradovima, otkrivajući kako neki gradovi razvijaju vlastite strategije suzbijanja zlouporabe droga.
  Pogledajte vijesti www.emcdda.europa.eu/news/2015/5/international-drugs-day
  Opširnije na internet stranici EMCDDA-a: www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/drug-policy-and-the-city
 • Predstavljanje rezultata Istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Republici Hrvatskoj

  Dana 19. lipnja, s početkom u 10.00 sati u prostorijama Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“(dvorana A), Rockefellerova  4, Zagreb, biti će predstavljeni rezultati Istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Republici Hrvatskoj, koje je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, proveo istraživački tim Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim crvenim križem te udrugama Let iz Zagreba, Help iz Splita i Terra iz Rijeke. Istraživanje je provedeno tijekom 2014. u Zagrebu, Splitu i Rijeci s ciljem dobivanja kvalitetne procjene prevalencije HIV-a i hepatitisa C te rasprostranjenosti rizičnih i protektivnih ponašanja, kao temelja za daljnji razvoj programa suzbijanja i sprečavanja infekcija koje nastaju zbog injektiranja droga i rizičnog spolnog ponašanja u toj populaciji.

  Priopćenje za medije

 • U Hrvatskom saboru predstavljeno Europsko izvješće o drogama 2015.

  11. lipnja 2015. godine u Hrvatskom saboru predstavljeno je Europsko izvješće o drogama 2015. (podaci za 2013.) Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Izvješće je predstavljeno na zajedničkoj tematskoj sjednici Odbora za europske integracije i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Poseban naglasak stavljen je na usporedbu stanja i najnovijih trendova zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju. Radi se o najvažnijoj godišnjoj publikaciji ove europske agencije koja donosi najnovije podatke i komentare o stanju problema droga u 28 zemalja članica Europske Unije, Norveškoj i Turskoj. Europskim institucijama i općoj javnosti publikacija je predstavljena 04. lipnja 2015. godine u Lisabonu, sjedištu Europskog centra, dok se na nacionalnim razinama posebno predstavlja u nekolicini europskih zemalja, uključujući i Republiku Hrvatsku. Povodom predstavljanja, u Hrvatskom saboru održana je i tiskovna konferencija za medije, a Izvješće je predstavio g. Roumen Sedefov,  voditelj Jedinice za smanjenje ponude droga i nove droge Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Medijima su se također obratili i g. Daniel Mondekar, predsjednik Saborskog odbora za europske integracije, dr.sc. Željko Jovanović, predsjednik Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te g. Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

  Najvažnija poruka ovogodišnje analize stanja droga u Europi je da postoji potreba za kontinuiranim pomnim praćenjem problema povezanih s već poznatim drogama i obrascima njihove uporabe, ali se u isto vrijeme trebaju razvijati i odgovori na nove prijetnje i izazove. Jedan od načina na koji se to može postići je jačanje suradnje među zemljama članicama EU, u svrhu postizanja maksimalnog učinka kroz razmjenu iskustava, zajednički rad i bolju koordinacije njihovih akcija. Politički okvir za takvo djelovanje osigurava EU strategija za droge i prateći akcijski planovi.

  Poveznica na vijest objavljenu na Internet stranicu Hrvatskog sabora

Stranica 1 od 5512345»102030...Zadnja »