Donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga / zdravstvenih organizacija

Pročitajte više

Komparativna studija u Koprivničko-križevačkoj županiji

Istraživanja su provedena putem anonimnog anketnog upitnika s ciljem procjene učestalosti konzumiranja duhana, alkohola i droga te praćenja trendova kod učenika srednjih škola Koprivničko-križevačke županije.

Pročitajte više

Predstavljen AP Grada Zagreba i najavljena provedba Istraživanja analize otpadnih voda na prisutnost metabolita droga, 14. srpnja 2014.

Održana tematska sjednica i konferencija za medije povodom obilježavanja 26. lipnja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga

Pročitajte više

Kako do Baze podataka o programima/projektima vezanim uz ovisnosti?

www.programi.uredzadroge.hr

Pročitajte više

Tijekom lipnja 2014. održane su dvije edukacije za preventivni program "MOVE - Kratka motivacijska intervencija", u Splitu (11.-13. lipnja 2014.) i u Valbandonu (16.-18. lipnja 2014.), kojom stručnjaci iz županijskih zavoda za javno zdravstvo, sustava socijalne skrbi i nevladinih organizacija - (savjetodavci) stječu dodatne vještine savjetovanja mladih rizičnog ponašanja s ciljem jačanja motivacije za promjenom ponašanja.

 • Izvješće o provedbi Projekta “Unaprjeđenje kvalitete programa prevencije, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije u području ovisnosti u skladu sa standardima kvalitete (EDPQS)”

  Projekt “Unaprjeđenje kvalitete programa prevencije ovisnosti i programa rehabilitacije i resocijalizacije” proveden je u suradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ureda za suzbijanje zlouprabe droga Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od listopada 2013. do ožujka 2014. godine. Projekt predstavlja nastavak ulaganja Ureda u podizanje razine kvalitete programa u području prevencije ovisnosti, smanjivanja štete te rehabilitacije i resocijalizacije. Kako bi se razina kvalitete programa unaprijedila, potrebno je bilo procijeniti početno stanje i isplanirati pomake koji se žele ostvariti u narednom razdoblju. Početno stanje na projektu i željeni smjer razvoja kvalitete programa procijenjeni su na temelju dosadašnjeg iskustva procjene, financiranja, vanjske programske i financijske evaluacije te edukacija provedenih na terenu od strane Ureda i vanjskih suradnika Ureda. Opći cilj projekta bio je pridonijeti povećanju razine kvalitete programa prevencije, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije u području ovisnosti o drogama u skladu sa standardima kvalitete. Specifični ciljevi projekta bili su: povećana razina znanja i vještina u području razvoja, implementacije i evaluacije programa te u području standarda i značajki kvalitetnih i učinkovitih programa, stvoreni preduvjeti za primjenu postignutih znanja i vještina u implementaciji i evaluaciji programa, provedeno vanjsko programsko i financijsko vrednovanje programa na terenu, izrađeni izvještaji o stanju kvalitete programa prema smjernicama za unaprjeđenje kvalitete programa i standardima kvalitetnih i učinkovitih programa te pružena povratna informacija voditeljima i izvoditeljima programa o rezultatima programskog i financijskog vrednovanja s ciljem planiranja unaprjeđivanja programa. U nastavku teksta možete preuzeti cjelokupno Izvješće.

  Izvješće o provedbi Projekta “Unaprijeđenje kvalitete programa revencije, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije u području ovisnosti u skladu sa standardima kvalitete (EDPQS)”

  Pročitajte više

 • Studijska posjeta grupe stručnjaka iz Ukrajine Republici Hrvatskoj

  Grupa od 22 stručnjaka za liječenje ovisnosti o drogama iz Ukrajine, u razdoblju od  15.09. do 20.09.2014. u studijskoj je posjeti Republici Hrvatskoj u okviru projekta,,Respond- Working to halt the spread of HIV in Ukraine” kojeg preko NGO Pactworld financira USAID. Organizator ovog studijskog boravka je ravnatelj Istarskih domova zdravlja, Ante Ivančić, dr.med.
  Navedenu grupu stručnjaka osim stručnjaka iz spomenutog projekta čini i grupa okupljena oko International Renaissance Foundation koji je dio Open Society Foundation. Cilj ovog boravka je upoznavanje sa hrvatskim iskustvima u liječenju ovisnosti o drogama, osobito o organizaciji i provođenju terapije opijatskim agonistima MAT (MedicalAsissted Treatment).

  U okviru studijske posjete grupa je u ponedjeljak 15. rujna 2014. posjetila Ured za suzbijanje zlouporabe droga, gdje ih je primio ravnatelj Ureda g. Željko Petković, a kojom prilikom su predstavljene uvodne informacije i pregled organizacije ukupnih aktivnosti koje Hrvatska poduzima u području suzbijanja zloporabe droga, kao i pregled epidemioloških i drugih relevantnih pokazatelja. U okviru ovog posjeta, također se planira posjet drugim vodećim institucijama za problematiku droga u RH: Službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Hrvatskom Crvenom križu, Zavodu za alkoholizam i druge ovisnosti KB,,Sestara Milosrdnica”, ordinacijama obiteljske medicine i nevladinim udrugama.

 • Međunarodni Simpozij o politici prema drogama i javnom zdravlju, Istanbul, Turska

  U organizaciji Turskog društva Zelenog mjeseca u razdoblju od 19. rujna do 01. listopada u Istanbulu će se održati Međunarodni Simpozij o politici prema drogama i javnom zdravlju. Simpozij se održava u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Uredom za droge i kriminalitet Ujedinjenih naroda, Pompidou grupom Vijeća Europe, Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Turskim Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obitelji i socijalne politike, Ministarstvom za mlade i sport te Turskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (TUBIM). Očekuje se da će navedeni Simpozij biti najveći ikad održani Simpozij na temu politike prema drogama u Turskoj, a na istom se očekuje oko 1000 sudionika iz preko 50 različitih država.
  Cilj održavanja Simpozija je ostvarenje brojnih ciljeva predviđenih nacionalnom i međunarodnom politikom te jačanje nacionalne koordinacije različitih institucija. S obzirom da u Turskoj ne postoji Strategija za droge ni integrirani pristup prema politici droga očekuje se da će održavanje Simpozija doprinijeti kreiranju sveobuhvatne Strategije koja će obuhvatiti područja smanjenja ponude, smanjenja potražnje, smanjenja šteta, tretmana te resocijalizacije.

  Primarni cilj Simpozija jest jačanje institucija vezanih uz provedbu politike prema drogama, suradnje s organizacijama civilnog društva i nacionalnog društva Zelenog mjeseca kao i jačanje kapaciteta civilnog društva koje djeluju u ovom području. Problem zlouporabe droga promatrat će se u kontekstu javno zdravstvenog problema s ciljem jačanja znanstvenih i dokazano utemeljenih javno zdravstvenih politika.

  Program

  Registracijski obrazac

  Opširnije..

 • Objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

  Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Ured za suzbijanje zlouporabe droga raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

  ODJEL ZA PROGRAME I STRATEGIJE
  – stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

  Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 29.08.2014.

  Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Zagreb, Preobraženska 4, s naznakom: »Za javni natječaj – za prijam u državnu službu«. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web–stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr) i web-stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.uredzadroge.hr), najmanje pet (5) dana prije testiranja. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj Ureda će obustaviti postupak po ovom natječaju.
  Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Zagreb

  Javni Natječaj

 • 28. srpnja – Svjetski dan borbe protiv hepatitisa

  huhiv_mOd 2011. godine obilježava se Svjetski dan hepatitisa. Svake godine 28. srpnja Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation – WHO) i partneri obilježavaju Svjetski dan hepatitisa s ciljem povećanja razine svijesti i znanja o virusnim hepatitisima i bolesti koje uzrokuju. Virusni hepatitis ubije godišnje 1.5 milijuna ljudi širom svijeta, isto kao i HIV / AIDS.  Virusni hepatitis – skupina zaraznih bolesti poznatih kao hepatitis A, B, C, D, E i – pogađa stotine milijuna ljudi diljem svijeta, uzrokujući akutne i kronične bolesti jetre, no hepatitis je i dalje u velikoj mjeri zanemarena ili nepoznata bolest. U travnju ove godine, WHO je izdala nove preporuke za liječenje hepatitisa C, a u svibnju su delegati Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije iz 194 vlada usvojili rezoluciju za poboljšanje prevencije, dijagnoze i liječenje virusnih hepatitisa. Na Svjetski dan hepatitisa, 28. srpnja 2014., WHO i partneri će natjerati kreatore politike, zdravstvene radnike i javnost da ‘Razmisle još jednom’ o ovom tihom ubojici. Svjetski dan hepatitisa pruža priliku da se usredotočimo na određene akcije, kao što su: jačanje prevencije, probira i kontrole virusnih hepatitisa i povezanih bolesti; veći broj osoba pokrivenih cjepivom protiv hepatitisa B i integracija cjepiva u nacionalne programe cijepljenja; koordinacija globalnog odgovora na virusne hepatitise. Datum 28. srpnja izabran je za obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa u čast rođendana nobelovca prof. Baruch Samuel Blumberga, pronalazača hepatitis B virusa. Kao i svake godine i ove godine brojne udruge kao i udruga HUHIV u Republici Hrvatskoj obilježava Svjetski dan hepatitisa raznim aktivnostima kojima javnosti približava problem virusnih hepatitisa i nastoji osvijestiti potrebu za testiranjem.

  Ovdje možete pročitati tekst “Hepatitis C kod intravenskih korisnika droga”, autora: Dr. sc. Siniša Zovko, dr. med.; objavljen 20. srpnja 2014. na internet stranici: http://huhiv.hr/hepatitis-c-kod-intravenskih-korisnika-droga/

  Više o Hepatitisu…..
   
  Kako se mogu zaštititi? Što je hepatitis B?
  Hepatitis B je bolest jetre uzrokovana virusom hepatitisa B (HBV). Virus ometa funkcije jetre i uzrokuje patološka oštećenja. Mali postotak inficiranih ne može se sam obraniti od virusa, te bolest prelazi u kroničnu infekciju hepatitisom B – ti ljudi su pod većim rizikom od smrti od ciroze jetre i raka jetre.

  Kako se dobije hepatitis B?
  HBV se prenosi kontaktom s krvlju ili tjelesnim tekućinama zaražene osobe – na isti način kao i virus ljudske imunodeficijencije (HIV). Međutim, HBV je 50 do 100 puta zarazniji od HIV-a.
  Glavni putevi prijenosa HBV su:
  - s majke na dijete pri rođenju (perinatalno)
  - s djeteta na dijete
  - nesigurne injekcije (igle) i transfuzija
  - nezaštićeni seksualni kontakti.

  Diljem svijeta, većina infekcija dogodi se s majke na dijete, s djeteta na dijete (pogotovo u istom kućanstvu), te od ponovne uporabe nesteriliziranih igala i šprica. Prije uvođenja u široko korištenje hepatitis B cjepiva, gotovo sva djeca u zemljama u razvoju su se zaražavala virusom.

  Kako se hepatitis B NE šire?
  Hepatitis B virus se ne prenosi dijeljenjem pribora za jelo, dojenje, grljenje, ljubljenje, držeći se za ruke, kašaljanjem, kihanjem ili rekreativnim korištenjem javnih bazena i slično.

  Pročitajte više

Stranica 1 od 4412345»102030...Zadnja »