Donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga / zdravstvenih organizacija

Pročitajte više

Komparativna studija u Koprivničko-križevačkoj županiji

Istraživanja su provedena putem anonimnog anketnog upitnika s ciljem procjene učestalosti konzumiranja duhana, alkohola i droga te praćenja trendova kod učenika srednjih škola Koprivničko-križevačke županije.

Pročitajte više

Predstavljen AP Grada Zagreba i najavljena provedba Istraživanja analize otpadnih voda na prisutnost metabolita droga, 14. srpnja 2014.

Održana tematska sjednica i konferencija za medije povodom obilježavanja 26. lipnja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga

Pročitajte više

Kako do Baze podataka o programima/projektima vezanim uz ovisnosti?

www.programi.uredzadroge.hr

Pročitajte više

Tijekom lipnja 2014. održane su dvije edukacije za preventivni program "MOVE - Kratka motivacijska intervencija", u Splitu (11.-13. lipnja 2014.) i u Valbandonu (16.-18. lipnja 2014.), kojom stručnjaci iz županijskih zavoda za javno zdravstvo, sustava socijalne skrbi i nevladinih organizacija - (savjetodavci) stječu dodatne vještine savjetovanja mladih rizičnog ponašanja s ciljem jačanja motivacije za promjenom ponašanja.

 • REITOX Akademija na temu javnih i socijalnih troškova na području provedbe politike o drogama

  U organizaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Izraelske agencije za borbu protiv droga, održana je u Tel Avivu od 30. rujna do 1. listopada 2014., Reitox Akademija na temu procjene javnih i socijalnih troškova na području politike droga. Akademija je organizirana s ciljem razmjene iskustva i pružanja stručne pomoći Izraelskog agenciji za borbu protiv droga u pripremi metodologije i koncepta nacionalnog istraživanja javnih i socijalnih troškova na području suzbijanja zlouporabe droga. Budući da je Hrvatska jedna od zemalja koja je provela istraživanje javnih troškova, te pristupila izradi studije izvodljivosti za provedbu istraživanja socijalnih troškova, Ured za suzbijanje zlouporabe droga od strane EMCDDA pozvan je da zajedno s predstavnicima EMCDDA, PG VE, Italije i Francuske, sudjeluje u svojstvu predavača na navedenoj Akademiji te predstavi iskustva vezana za provedbu hrvatskog istraživanja javnih rashoda, metodologiju koja je korištena kao i rezultate istog. Na Akademiji su sudjelovali i predstavnici resornih izraelskih ministarstava i institucija koji će u suradnji sa Izraelskom agencijom za borbu protiv droge sudjelovati u pripremi i provedbi izraelskog istraživanja javnih i socijalnih troškova.

 • Konferencija PG VE „Prevencija alkohola i droga u radnom okruženju; od deklatorne namjere do realizacije politike; vodič primjene Referentnog okvira; dobre prakse, rezultati istraživanja“

  U Strasbourgu je od 15. do 16. listopada 2014. u organizaciji Pompidou grupe Vijeća Europe održana Konferencija na temu Prevencija alkohola i droga u radnom okruženju; od deklatorne namjere do realizacije politike; vodič primjene Referentnog okvira; dobre prakse, rezultati istraživanja. Konferencija je organizirana s ciljem predstavljanja primjera dobre prakse, modela organizacijske kulture koja podržava principe radne okoline temeljene na zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, programa koji se provode u radnim organizacijama, rezultata znanstvenih istraživanja na području psihosocijalnih faktora i uvjeta rada koji predstavljaju rizik za razvoj ovisničkih ponašanja. Pored predstavnika Republike Hrvatske (Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) na istoj su sudjelovali i predstavnici Europskog udruženja liječnika i specijalista medicine rada, Međunarodne organizacije rada, Međunarodne organizacije poslodavaca, Europskog udruženja liječnika specijalista, Nacionalnog udruženja voditelja upravljanja ljudskim potencijalima, Europskog udruženja za avijaciju, mala i srednja poduzeća, predstavnici poslodavaca i sindikata te delegacije Brazila, Francuske, Portugala, Norveške, Italije, Mexica, Belgije, Litvanije, Luxembourga, Portugala, Italije, Cipra, Švedske, Švicarske, Poljske, Slovenije, Republike Srpske, Srbije.  
  Konferencija je imala četiri tematska područja u okviru kojih su se održala i tri okrugla stola. Prva tema je bila evaluacija politike prevencije ovisnosti na radnim mjestima dvije godine nakon usvajanja Deklaracije na I. međunarodnoj konferenciji PG o prevenciji ovisnosti na radnim mjestima koja je održana u svibnju 2012. U okviru navedene teme predstavljen je Referentni okvir, prednosti i problemi u primjeni Referentnog okvira te koje su poveznice između nacionalne politike i mogućnosti njegove primjene. U okviru druge teme prezentirani su primjeri dobre prakse i programi koji se provode u srednjim i malim radnim organizacijama. Treća tema bavila se studijama slučaja koji se odnose na provedbu preventivnih programa u radnim organizacijama sukladno odrednicama Referentnog okvira, dok je četvrta tema obuhvatila prezentacije vezane za rezultate znanstvenih istraživanja o uzrocima i rizicima ovisnosti na radnom mjestu i razvoju strateškog pristupa u kreiranju i implementaciji modela prevencije ovisničkih ponašanja u radnoj okolini.

 • Rang-lista kandidata temeljem testiranja i intervjua

  Slijedom ostvarenih bodova na testiranju i intervju-u održanog 13. listopada 2014. u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Preobraženska 4, Zagreb, kojem je pristupilo 11 kandidata, Komisija je utvrdila rang listu kandidata koji se predlažu čelniku tijela za prijem na radno mjesto; Stručni suradnik/suradnica u Odjelu za programe i strategije, a koja se nalazi u nastavku.

  Rang-lista

 • Rezultati testiranja

  Vezano uz natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 29. kolovoza 2014. za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice u Odjelu za programe i strategije pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, te vezano uz pismeno testiranje održano 09. listopada 2014. (četvrtak) u Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, obavještavamo Vas da je Komisija za provedbu javnog natječaja u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga utvrdila da je od 89 kandidata koji su ostvarili pravo pristupa na testiranje, testiranju pristupilo 42 kandidata. Rezultati koje su kandidati postigli možete preuzeti ovdje.

 • Regionalna edukacija u Splitu

  Regionalna tematska edukacija iz područja suzbijanja zlouporabe droga održana je u Splitu u dvorani Splitsko-dalmatinske županije na Zenti (Ivana pl. Zajca 2) u razdoblju od 6.- 7. listopada 2014. godine. Edukacija je organizirana u zajedničkoj suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Pravosudne akademije i Ministarstva unutarnjih poslova, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije.

  Budući da je jedan od strateških ciljeva Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga 2012.-2017. i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga (2012.-2014.), jačanje integriranog pristupa u provedbi kaznene politike na području suzbijanja zlouporabe droga i razvijanje odgovarajućih programa i intervencija za postupanje s počiniteljima kaznenih djela i prekršaja na području zlouporabe droga, planirana je provedba mjera koje uključuju i održavanje tematskih edukacija iz područja suzbijanja zlouporabe droga. Tako se navedene regionalne tematske edukacije provode unatrag 2-3 godine, a iste su namijenjene sucima, odvjetnicima, državnim odvjetnicima i djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova. Do sada su iste održane u Zagrebu, Valbandonu i Osijeku, a u razdoblju od 06.-07. listopada 2014. stručna regionalna tematska edukacija održana je u Splitu za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Budući da su u tematsku edukaciju održanu u Splitu uvrštene i teme vezane uz utvrđivanje uzroka smrti povezanim s drogama, dio sudionika činili su i liječnici (mrtvozornici) te je edukacija prijavljena Hrvatskoj liječničkoj komori. U slučaju potrebe za dostavom prezentacija, sudionici edukacije mogu kontaktirati Ured putem e-mail adrese: ured@uredzadroge.hr.

  Program
  Bilješka

Stranica 1 od 4512345»102030...Zadnja »