Tijekom jeseni 2014. održat će se dvije edukacije za preventivni program "MOVE - Kratka motivacijska intervencija", u Zagrebu (29.-31. listopad 2014., u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockfellerova 12) i u Valbandonu (19.-21. studenog 2014., u prostoru Odmarališta MUP-a, Dragonja 600), kojom stručnjaci iz županijskih zavoda za javno zdravstvo, sustava socijalne skrbi, probacije, zatvorskog sustava i nevladinih organizacija - (savjetodavci) stječu dodatne vještine savjetovanja osoba rizičnog ponašanja s ciljem jačanja motivacije za promjenom ponašanja.

Donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga / zdravstvenih organizacija

Pročitajte više

Komparativna studija u Koprivničko-križevačkoj županiji

Istraživanja su provedena putem anonimnog anketnog upitnika s ciljem procjene učestalosti konzumiranja duhana, alkohola i droga te praćenja trendova kod učenika srednjih škola Koprivničko-križevačke županije.

Pročitajte više

Predstavljen AP Grada Zagreba i najavljena provedba Istraživanja analize otpadnih voda na prisutnost metabolita droga, 14. srpnja 2014.

Kako do Baze podataka o programima/projektima vezanim uz ovisnosti?

www.programi.uredzadroge.hr

Pročitajte više

 • Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je nadopunjene informacije o saznanjima što funkcionira u području smanjenja potražnje droga.

  Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je nadopunjene informacije o saznanjima što funkcionira u području smanjenja potražnje droga. Informacije su dostupne na Portalu najboljih praksi: www.emcdda.europa.eu/best-practice.

  Riječ je o praktičnom i pouzdanom izvoru informacija o učinkovitim intervencijama u području prevencije, tretmana, smanjenja šteta i socijalnoj reintegraciji. Portal je namijenjen provoditeljima intervencija i široj stručnoj javnosti, a omogućava dobivanje uvida:

  • u brzo identificiranje isprobanih i testiranih intervencija,
  • usmjeravanje sredstava prema učinkovitim intervencijama,
  • evaluiranje i unaprjeđenje intervencija primjenom praktičnih alata, standarda i smjernica,
  • kvalitetno donošenje odluka temeljeno na iskustvima niza europskih država.

   

  Pročitajte više

 • Raspisan JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

  Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima, sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga za 2014. godinu, Klasa: 100-01/14-01/02, Urbroj: 50436-02/01-14-02 od 23. rujna 2014. godine, Ured za suzbijanje zlouporabe droga raspisuje

  JAVNI POZIV
  za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

  Na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci primaju se dvije osobe za sljedeća radna mjesta: u ODJEL ZA PROGRAME I STRATEGIJE 1. stručni suradnik – 1 polaznik/ca (Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, aktivno znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu) i u ODJEL NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE I POSLOVE MEĐUNARODNE SURADNJE 1. stručni suradnik – 1 polaznik/ca. (Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, aktivno znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu). Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Uredu za suzbijanje zlouporabe droga u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva sa svim traženim prilozima.

  Javni poziv

 • Regionalni seminar UNODC-a za kreatore politike iz zemalja JI Europe

  Regionalni  seminar  UNODC-a (UN-ov Ured za droge i kriminal) za kreatore politike iz Jugoistočne Europe održan je od 29. rujna do 02. listopada 2014. godine u Beogradu. Ovaj trening je organiziran u sklopu UNODC programa „Prevencije konzumiranja droga, HIV/AIDS-a i kriminala među mladim ljudima putem programa jačanja obiteljskih vještina u zemljama sa niskih ili srednjim prihodom“ i bio je namijenjen osobama koje su zadužene za planiranje i provedbu prevencije ovisnosti o drogama i preventivnih politika na nacionalnoj razini. Osnovni cilj seminara je bio promocija i podrška za unapređenje nacionalnog sustava prevencije ovisnosti u zemljama Jugoistočne Europe na temelju UNODC-ovih Međunarodnih standarda za prevenciju ovisnosti o drogama, kao i unapređenje postojećih stručnih procjena i aktivnosti. Sudionici su bili predstavnici zemalja Jugoistočne Europe i to: Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Hrvatske. U okviru seminara su prezentirani Međunarodni standardi prevencije ovisnosti UNODC-a koje su usvojene u ožujku 2013. godini te je detaljno prezentirana metodologija i sadržaj istih. Nakon uvodnih izlaganja o Smjernicama i o etiologiji bolesti ovisnosti te učinkovitim intervencijama, rad se odvijao u malim grupama gdje su sudionici morali sukladno ciljanim skupinama i obilježjima pojedinih ciljanih skupina isplanirati mjere prevencije ovisnosti, a na kraju seminara su zemlje trebale predstaviti svoj Akcijski plan prevencije ovisnosti u kojem su trebali biti navedeni i ključni problemi ali i nedostaci za naredno razdoblje. Kao primjer određenog nedostatka planova prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj je istaknuto da isti ne sadrže posebne mjere usmjerene ciljanoj skupini srednje djetinjstvo od 7 do 10 godine života odnosno od 1. do 4. razreda osnovne škole te da bi trebalo razmisliti da se isto unese u strateške dokumente budući da intervencije za tu skupinu trebaju biti bitno različite od intervencija za ranu adolescenciju i adolescenciju. Naime preporuka je da se u ovoj skupini provode intervencije kao što su vježbanje životnih vještina, stvaranje pozitivne školske klime radi zadržavanja učenika u školi te edukacija učitelja za dobar razredni menadžment, a nikako informativna predavanja o sredstvima ovisnosti i medijske kampanje, osim onih koje su usmjerene na roditelje.

  Bilješka

 • Novi ciklus provedbe “MOVE” edukacija

  Tijekom jeseni 2014. u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nastavlja se provedba edukacija za preventivni program “MOVE- Kratka motivacijska intervencija”. Radi se o edukaciji namijenjenoj stručnjacima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s mladima (osobama) rizičnog ponašanja, a kojom se stječu vještine i tehnike savjetovanja s naglaskom na jačanje motivacije za promjenom ponašanja. Prva edukacija održat će se u Zagrebu (u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockfellerova 12) u razdoblju od 29.-31. listopada 2014., dok se provedba druge jesenske edukacije za “MOVE” planira u Valbandonu kraj Pule i to u razdoblju od 19.-21. studenog 2014., (u prostoru Odmarališta MUP-a, Dragonja 600). U navedenim edukacijama sudjelovati će stručnjaci iz županijskih zavoda za javno zdravstvo (službi školske medicine i službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti), sustava socijalne skrbi, probacije, zatvorskog sustava i nevladinih organizacija. Svaku edukaciju provode po dva licencirana “MOVE” trenera u paru, a za dio koji se odnosi na zakonsku regulativu predviđa se i sudjelovanje gosta predavača. Sudionicima je osigurana literatura te po završetku edukacije dobivaju certifikate o sudjelovanju, a edukacije se prijavljuju i strukovnim komorama.

  Program Zagreb

  Program Valbandon

 • REITOX Akademija na temu javnih i socijalnih troškova na području provedbe politike o drogama

  U organizaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Izraelske agencije za borbu protiv droga, održana je u Tel Avivu od 30. rujna do 1. listopada 2014., Reitox Akademija na temu procjene javnih i socijalnih troškova na području politike droga. Akademija je organizirana s ciljem razmjene iskustva i pružanja stručne pomoći Izraelskog agenciji za borbu protiv droga u pripremi metodologije i koncepta nacionalnog istraživanja javnih i socijalnih troškova na području suzbijanja zlouporabe droga. Budući da je Hrvatska jedna od zemalja koja je provela istraživanje javnih troškova, te pristupila izradi studije izvodljivosti za provedbu istraživanja socijalnih troškova, Ured za suzbijanje zlouporabe droga od strane EMCDDA pozvan je da zajedno s predstavnicima EMCDDA, PG VE, Italije i Francuske, sudjeluje u svojstvu predavača na navedenoj Akademiji te predstavi iskustva vezana za provedbu hrvatskog istraživanja javnih rashoda, metodologiju koja je korištena kao i rezultate istog. Na Akademiji su sudjelovali i predstavnici resornih izraelskih ministarstava i institucija koji će u suradnji sa Izraelskom agencijom za borbu protiv droge sudjelovati u pripremi i provedbi izraelskog istraživanja javnih i socijalnih troškova.

Stranica 1 od 4612345»102030...Zadnja »